de en cz ru
úvod

Krmící a dopravní pás

 
CDPicture234244.jpg

Výhodná a plně automatická alternativa ke krmícím robotům.

Krmmící pás dopravuje hotové namíchané krmivo k jednotlivým skupinám zvířat ve stáji.

 

Výhody

 

Díky velmi nízké hmotnosti jen cca 45 kg na běžný metr (s krmivem na pásu) je možné krmný pás dodatečně snadno a levně namontovat i do stávajících stájí.

 

Pás může být zavěšen od stropu i namontován na podpěrách ustájení, aniž by přitom vznikala statická zatížení, v protikladu ke krmícím robotům, jejichž hmotnost s plným zásobníkem může činit i několik tun.

 

Pásy se mohou kombinovat, pásy bez shrnovače dodávají krmivo z míchací centrály do jednotlivých ustájení, tam se krmivo rozděluje zvířatům pomocí pásů se shrnovačem.

 

Systémem krmení pomocí pásů se nemusí dávkovat jen krmivo, ale může se dávkovat i řezaná sláma do lehacích boxů apod.

 
 

Způsob fungování

 

Systém krmení pomocí pásů dodává složky krmiva nebo hotové směsi krmiv k jednotlivým skupinám zvířat.

 

Krmivo se může dávkovat na obou stranách pásů. Krmivo se normálně pokládá v souvislých pruzích, je ale možné je dávkovat i na jednotlivá místa. Sestavování směsí a přiděl krmiv se řídí podle hmotnosti.

 

Skupiny jsou určeny počtem zvířat, místy, kde se krmivo shrnuje a stranou, kde se krmí. Místo na shrnování krmiva je určeno senzory na vratných kladkách a senzorem referenčního bodu. Skupiny se krmí v pořadí jednotlivých míst počínaje od míchárny.

 

Jednu skupinu lze zásobovat různými směsmi krmiv. Systém krmení si bere jednotlivé složky i několikrát v pořadí, zadaném předem obsluhou. Směsi se zadávají podle hmotnosti nebo procentuálního podílu.

 

Stanovení hmotnosti krmiva probíhá na vážní jednotce. Na počátku krmení se váha vytáruje po určitou dobu za chodu bez krmiva. Počítač stanoví a vykalkuluje z procházejících množství krmiv přesný výsledek.

 

Stádo se může rozdělit dále do skupin podle doby krmení, je-li to nutné. Skupiny podle doby krmení se označí písmeny A, B, C atd. Během určité doby krmení se mohou zásobovat různé skupiny, ale jen jednou krmnou směsí.

 

Na počátku každého krmného cyklu vykalkuluje ovládací jednotka Graphics potřebné množství krmiva na dobu krmení. Míchárnu lze naplnit kompletní směsí na 24 hodin nebo aktuálně potřebným množstvím. Pokud by směs nestačila k zásobení veškerých zvířat, sestaví se další.

 

Krmení se provádí v pořadí, počínaje nejnižším číslem krmného místa. Na počátku krmení se shrnovač nastaví na příslušnou stranu a najede ke správnému místu. Jakmile shrnovač dosáhne místo startu, zahájí se přísun krmiva. Během krmení se shrnovač pohybuje sem a tam v rámci krmené skupiny. dokud se nezkrmí předem zadané množství.

 
 

Součásti

 
CDPicture234244.jpg

základní stroj s ovládací jednotkou graphics

 

Skládá se z pásového prvku o délce 1 m a z vratné kladky s motorem pro transportní pás a shrnovač.

Násypka na krmivo s vratnou kladkou a senzory na různé polohy shrnovače, přepínací oblouk na přepínání směru shazování shrnovače a drobný materiál.

 
CDPicture234444.jpg

pohonná jednotka

 

pohon pásu motorem s převodovkou 3,0 kW

rychlost pásu 49,5 m/min

pohon shrnovače motorem s převodovkou 0,75 kW

šířka: 1010 mm, výška: 460 mm, délka: 755 mm

hmotnost: 190 kg

 

 
CDPicture234453.jpg

plnicí násypka

 

systém napínání pásu se stabilními závitovými maticemi

kónická vratná kladka s funkcí centrování

šířka: 780 mm, délka: 1430 mm, výška: 630 mm

hmotnost: 60 kg

 
CDPicture234448.jpg

krmící pás

 

maximální stoupání 25°, množství přepravovaného krmiva cca 150 kg/min

šířka: 450 mm, max. délka zařízení: 90 m

tloušťka pásu: 3 mm z třívrstvého PVC

minimální pracovní teplota: -10°C

speciální pás: -29°C (na požadavek)

 
CDPicture234451.jpg

přihrnovací konzole s výkyvným shrnovačem

 

shazování doprava nebo doleva

pohon shrnovače pomocí lana

rychlost: 20,5 m/min

šířka: 620 mm, výška: 820 mm, délka: 1760 mm

hmotnost: 80 kg

 
CDPicture234449.jpg

rozšiřovací prvky

 

vzdálenost podpěr max. 3 m, se zesílením až 6 m

délky 1 m, 1,5 m, 2 m a 3 m

šířka: 560 mm, výška: 200 mm

hmotnost: 1 m = 24 kg, 1,5 m = 28 kg, 2 m = 38 kg, 3 m = 41 kg

 
CDPicture234455.jpg

obloukový prvek

 

potřebný mezi diagonálními a horizontálními rozšiřovacími prvky

šířka: 720 mm, délka: 890 mm a výška: 600 mm

maximální úhel: 25°

hmotnost: 44 kg

 
 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511