de en cz ru
úvod

Automatická krmící stanice Velos s kontrolou zdravotního stavu a systémem kontroly

 
CDPicture227927.jpg

Automatické krmení na vyžádání s možností dodání varianty s jedinečným systémem rozpoznávání říje a s kontrolou zdravotního stavu (opce).

 

Výhody

 

Účinné a efektivní řízení je klíčem k úspěchu v podniku, zabývajícím se chovem mléčného nebo výkrmového skotu. Mnozí chovatelé jsou konfrontováni s nutností zvětšení svého podniku a trvalé produkce. Výzva však dále znamená i to, aby jste měli svá zvířata jednotlivě pod dohledem a mohli je dostatečně ošetřovat - případně i preventivně.

 

Pouze řízením individuální mléčné produkce a snižováním nákladů na produkci totiž můžete ve svém podniku značně zvýšit celkové výnosy. Řádnou podporu Vám při tom poskytne zařízení Nedap se systémem rozpoznávání říje a s integrovanou zdravotní kontrolou. Kritéria plodnosti, ale i pohoda a zdraví Vašich zvířat jsou v přímé souvislosti s mléčnou užitkovostí. Možnost automatického zjišťování signálů, které upozorňují na zdraví každého jednotlivého zvířete, proto přináší vedle přesného rozpoznávání říje vysokou přidanou hodnotu pro řízení Vašeho podniku.

 

Systém identifikace říje s integrovanou kontrolou zdravotního stavu od firmy Nedap eviduje po celých čtyřiadvacet hodin chování a pohyby každého jednotlivého zvířete, které upozorňují na říji nebo na případné zdravotní problémy. Systém Vám automaticky dodává správné informace o zvířatech v říji a o zvířatech ve Vašem stádu, která vyžadují další zdravotní kontrolu. Dále budete kdykoli schopni objednat ve správnou dobu inseminaci nebo v případě eventuálních zdravotních problémů včas zasáhnout a tak dosahovat optimálního produkčního výkonu každého jednotlivého zvířete.

 

Online-Demo

Přesvědčte se sami o jednoduché obsluze i o rozsáhlých možnostech systému Velos s pomocí demonahrávky Online-Demo pod následujících linkem: 

 

 

Demo Velos für Kühe (pro dojnice) 

 

Přihlašte se, prosím, těmito údaji:

 

Jméno uživatele: German

Heslo: guest1234

 

 

 

 

Rozpoznání říje v reálném čase

 

Očichávání a pokládání hlavy na stranu - pohyby krku, které upozorňují na říji - eviduje bez námahy systém Smarttag Hals od firmy Nedap, ve dne i v noci. Údaje jsou k dispozici pomocí výměny dat v reálném času i z velké vzdálenosti, minimálně do 100 metrů s anténou ve stáji nebo až do 1000 metrů s anténou Long Range pro pohyb na pastvině.

 

Přesné rozpoznávání říje po celých čtyřiadvacet hodin

 

Zhruba 60 % dojnic má řiji v noci. Existuje vysoká pravděpodobnost, že tyto říje přehlédnete nebo že nebudete moci jednat včas. Se systémem identifikace říje RealTime od firmy Nedap rozpoznáte říje po celých čtyřiadvacet hodin v celé stáji. Můžete zjistit říji včas, takže využijete optimální okamžik na inseminaci, a můžete snížit počet inseminací, náklady na inseminace a délku mezidobí. Pomocí techniky identifikace říje od firmy Nedap budete informováni o veškerých říjích.

 

Minimálně 90 % spolehlivost identifikace říje

 

Technika rozpoznávání říjí od firmy Nedap je nejspolehlivějším řešením pro plynulé a přesné rozpoznávání říjí. Systém Vám to umožní i tehdy, když téměř nelze zjistit příznaky říje nebo když jsou tyto příznaky téměř neviditelné. Spolehlivost identifikace je u systémů Smarttag Bein (nohy) a Smarttag Hals (krk) od společnosti Nedap stejně dobrá. Zjištěné údaje zůstávají po dobu 24 hodin v paměti senzoru, aby Vám žádné informace neunikly. A to ani tehdy, když se zvíře bude nacházet po krátkou dobu mimo dosah antény. Jakmile senzor na zvířeti vytvoří opět spojení se systémem, budou se předávat veškerá data za uplynulých 24 hodin. Budete trvale informováni o veškerých říjích ve své stáji.

 

Identifikace až do 1000 metrů okolo antény

 

Systém rozpoznávání říjí od firmy Nedap může evidovat říje a zdravotní symptomy z velké vzdálenosti, minimálně až 75 metrů okolo antény ve stáji nebo až do 1000 metrů s anténou o dlouhém dosahu pro pastevní chov. Identifikace říje z velkých vzdáleností Vám poskytne další výhodu, jestliže používáte dojicí roboty. Už nebudete závislí na tom, zda Vaše dojnice vyhledají dojicí robot, ale budete mít kdykoli k dispozici nejaktuálnější informace o svých zvířatech.

 

Kontrola příjmu krmiv

 

Kontrola příjmu krmiv udává dobu za každý den, kdy zvíře přijímá objemné krmivo nebo se pase. Zařízení Smarttag Hals kontroluje zvíře při těchto pohybech trvale. Odchylky v chování při příjmu krmiva upozorňují na to, že se zvířetem pravděpodobně není něco v pořádku. Včasná kontrola a možnost zasáhnout v případě zdravotních problémů Vám pomůže zabránit poklesu mléčné produkce a vzniku případných nákladů na ošetření a vyřazení zvířete. I v citlivé době před otelením a po otelení - když budou zvířata na základě změn prostředí, krmiva, energetické bilance a stresu náchylnější na onemocnění - budete moci mít svá zvířata ještě lépe pod kontrolou.

Další rozsáhlé informace najdete jako .pdf ke stažení 

 

 

 

 

 
 

Systém rozpoznávání říjí RealTime bez automatického krmení

 

Systém rozpoznávání říjí RealTime se může používat i v podnicích, ve kterých se jadrné krmivo zkrmuje pomocí robotů nebo míchacích vozů.

 

Další informace o systému RealTime najdete zde...

 

Krmící stanice

 
CDPicture227927.jpg

stanice s trubkovým rámem, boční východ a vstupní dvířka

 

Stanice s optimálním klidem ve stáji, protože krmivo mohou nerušeně přijímat i zvířata, která bývají vytlačována ostatními. Stanici mohou zvířata plynule opouštět bočním východem, což zajišťuje velké možnosti přístupu.

 
CDPicture227925.jpg

stanice s trubkovým rámem a vstupními dvířky

 

Stanice s úsporou místa se vstupními dvířky, ve které mohou nerušeně přijímat potravu i utlačovaná zvířata.

 
CDPicture227926.jpg

stanice s dřevěným rámem a vstupními dvířky

 

Stanice s úsporou místa se vstupními dvířky a s cenově výhodnými bočními díly ze dřeva, ve které mohou nerušeně přijímat potravu i utlačovaná zvířata.

 
 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511