de en cz ru
úvod

Zařízení na rozpoznání říje StandAlone

 

Rozpoznání říje a sledování zdravotního stavu pomocí Nedap Smart-Tag

 
brunsterkennung_smart_tag_hals.jpg
brunsterkennung_smart_tag_fuss.jpg
 

Zařízení Nedap je jedním z celosvětově nejspolehlivějších systémů na rozpoznání říje na trhu, které rozpozná říji se spolehlivostí více než 90 %.

 

Na rozdíl od mnoha jiných systémů na trhu Nedap umí nejen rozpoznat říji, ale zvládne toho mnohem víc: pomocí Smart-Tag na krku jsou možné mj. následující funkce:

 

 

I     IDENTIFICATION - Identifikace zvířete pomocí RFID FDX (podle normy EU) v krmných stanicích a u dojicích robotů.

Nedap Smart-Tag splňuje všechny aktuálně platné standardy EU pro identifikaci zvířat a zajišťuje, aby zvířata byla jednoznačně rozpoznána u každého kompatibilního zařízení (krmná stanice, dojicí robot, třídicí propusti,...). 

 

F    Fertility - Říje zvířete a rozpoznání optimální doby pro oplodnění

U stále větších provozů se stále méně pracovníky v provozu zůstává méně času na kontrolu a sledování zvířat. Navíc kvůli sezónnímu vytížení pracovníků a zvířatům s obtížně rozpoznatelnou říjí dochází častěji k tomu, že říje není zaznamenána a vznikají zbytečné vícenáklady. 

 

E    Eating - Chování při krmení a doby krmení

Ve volné přírodě si šelmy za svou kořist cíleně vybírají slabá a tím bezbranná zvířata ze stáda. Proto se u stádních zvířat nemoci a zranění projeví teprve tehdy, když už nelze symptomy dále skrývat. Horší zdravotní stav je však možné okamžitě poznat podle chování při krmení; kráva omezí příjem krmiva a nepřijímá ho po 4-6 hodinách a v 9-14 dobách krmení za den. Smart-Tag to zaregistruje a neprodleně vás informuje, dříve, než si toho budete moci u zvířete všimnout.

 

R    Rumination - Délka a doba přežvykování

Podobně jako u chování při krmení je i délka přežvykování za den (7-10 hodin denně) známkou zdraví zvířete. Protože přežvykování na rozdíl od krmení probíhá převážně v leže, jsou pro přesnou detekci zapotřebí Smart-Tagy s citlivějšími senzory. Kvůli tomu jsou Smart-Tagy IFER i o něco dražší.

 

P    Position - Pozice zvířete ve stáji (pro velkochovy) 

Ve velkých chovech, a především při obstarávání zvířat cizími pracovníky je nalezení krávy ve stáji, kterou systém ohlásil jako podezřelou, časově náročnou záležitostí. Pomocí Smart-Tag IFERP je možné lokalizovat zvíře ve stáji na metr přesně a bez okliky. Váš smartphone přitom slouží jako navigace ke zvířeti. Kromě Smart-Tagů IFERP je zapotřebí několik antén ve stáji, s jejichž pomocí lze zaměřit stanoviště zvířete.

 

 

 Čím více funkcí je ve Smart-Tagu zabudováno, tím dražší je. U velkochovů v Rakousku se v praxi nejlépe osvědčily Smart-Tagy IFE a IFER.

 

Kromě Smart-Tagu na krku je možné zvířata vybavit také Smart-Tagem na noze, který navíc kontroluje:

  

L    Lying - Chování při ležení

Během dne stráví zdravá kráva v leže 12 až 14 hodin a tato doba je rozdělena na cca 11 jednotlivých klidových fází. Onemocnění a zranění pohybového aparátu se projeví delší dobou ležení, popř. menším počtem klidových fází (bolesti při uléhání atd.).

 

W    Walking - Chování při pocházení

Ve volné stáji ujde kráva za den 2500 až 3000 kroků. Také zde odlišné chování upozorní na problémy, ještě dříve, než jsou rozpoznatelné okem.

 

 

Zařízení na rozpoznání říje Nedap v praxi

 
 

Zařízení na rozpoznání říje Smart-Tag, připravené k zapojení a s rychlou montáží

 
58880V.jpg
58882V.jpg
 

Zařízení na rozpoznání říje Velos se dodává jako základní přístroj připravený k zapojení; skládá se z montážní desky, krytu s elektronikou a antény na nástěnném držáku.

 

Tato základní jednotka se namontuje doprostřed stáje na stěnu nebo sloup, tak aby byla chráněná před zvířaty, a v poloměru 50 m může snímat Smart-Tagy zvířat. Kromě toho je v místě montáže zapotřebí už jen zásuvka a síťový kabel pro připojení k internetu.

 

 

Poté už je jen třeba vybavit zvířat obojky s Nedap Smart-Tagy a zařízení na rozpoznání říje se může zprovoznit.

 

 

Pokud dosah 50 metrů nestačí nebo v případě vybudování další stáje, je možné zařízení na rozpoznání říje Nedap bez problémů rozšířit o další identifikační jednotky. Jedna zásuvka na místě stačí; všechna data se mezi jednotlivými přístroji a základním přístrojem vyměňují přes rádiové spojení.

 

 

Jednoduchá obsluha - všude, kdykoliv.

 

Vaše zařízení na rozpoznání říje je možné ovládat pomocí jakéhokoliv přístroje s připojením na internet - počítače, tabletu nebo smartphonu.

velos_rinder_hauptseite.jpg

Úvodní stránka - Všechny informace souhrnně, okamžitě vidíte důležitá upozornění.

 
velos_rinder_brunst_hinweisliste.jpg

Konfigurovatelné seznamy s upozorněními na říji, zdraví atd. 

 
velos_rinder_brunst_tier.jpg

Podrobné informace o říji každého jednotlivého zvířete

 
velos_rinder_gesundheit_tier.jpg

Zdravotní stav, doby krmení, chování zvířete při ležení.

 
 

Demo verze na internetu:

 

Přesvědčte se sami o systému Nedap, podívejte se demo ze skutečného provozu. 

 

https://demoheatdetection.vpu-online.com/login/LoginPage.web

 

velos_login_prompt.JPG

Username:

Czech 

 

Password:

guest1234

 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511