de en cz ru
úvod

Krmný robot na směsi TMR pro volné stáje a pro výkrm skotu

 
CDPicture233627.jpg

Krmný robot s integrovaným míchacím zařízením na namíchání a zkrmování několika receptur až pro 500 zvířat.

Vyprazdňování krmiva libovolně z prostřední části nebo podávání doleva a doprava pomocí dopravního pásu.

 

 

Výhody

 

Kulaté dno míchacího zásobníku robotu TMR umožňuje promíchání krmiva pomocí otáčivých pohybů. Díky tomuto speciálnímu provedení stačí na namíchání výkon pohonu méně než 3 kW.

 

Při výrobě krmné směsi se krmivo z dopravníku promíchává zdola nahoru krouživým pohybem. Směs se dále míchá horizontálním šnekovým zařízením ve středu míchárny. Tato kombinace umožňuje rychlé a šetrné smíchání homogenní krmné směsi. Příčným pásem se krmivo může vynášet do obou stran.

 

Krmící robot na krmné směsi TMR vyrábí krmnou směs a dodává ji různým skupinám zvířat. Míchací zařízení na principu volného pádu materiálu jako kombinace míchacího šneku a dopravníku vytváří velmi rychle a šetrně homogenní směs.

 

Popis funkce

 

Krmící robot TMR vyrábí krmné směsi a dodává je vybraným skupinám zvířat. Krmivo se normálně pokládá ve formě souvislého pásu, ale mohou se podávat i porce pro jednotlivá zvířata. Sestavení a přísun směsí se řídí podle hmotnosti. Robot si odebírá složky směsi v pořadí, předem zadaném obsluhou. Jedna složka se může nakládat i více než jednou. Složky dávky se sestavují podle hmotnosti nebo procentuálně.

 

Stádo se rozdělí na krmné skupiny a v případě potřeby se může rozdělit i do skupin podle doby krmení. Skupiny podle doby krmení se označují písmeny A, B, C atd. V určitou dobu krmení se mohou krmit různé skupiny, ale jen jeden druh krmiva.

 

Na počátku každého krmného cyklu vypočítá řízení potřebné množství krmiva na dobu krmení. Robot pak smíchá toto vypočítané množství krmiva, ale podle požadavku (jako opce) se může naplnit i celý. Pokud by požadované množství překračovalo kapacitu míchače, bude se automaticky sestavovat další směs. Robot si odebírá složky v pořadí, zadaném obsluhovatelem. Na jedno místo se mohou dávkovat dvě rozdílné složky. Normálně probíhá míchání během jízdy k prvnímu krmnému místu, tato opce se ale může i deaktivovat.

 

Krmivo se během jízdy podává a váží a jakmile se dosáhne množství, které se má zkrmit, okamžitě se zastaví další přísun. Robot bude pojíždět v krmeném úseku sem a tam tak dlouho, dokud nebude vyprázdněno kompletní množství krmiva. Podle potřeby může robot dodávat krmivo i na jednotlivá krmná místa. Krmná místa se mohou překrývat a další podávání začíná u posledního místa první dodávky.

 

Když se během krmení dostane množství krmiva pod nastavenou hranici, robot pak dojede pro další náplň krmiv. Když poslední skupina dostane více než 80 % svého množství krmiva, pojede robot do svého parkovacího místa. Pokud by rychlost vyprazdňování naplněného robota byla příliš nízká, robot spustí výstražné hlášení - alarm.

 

Technická data

 

rozměry:

délka: 3020 mm

šířka bez příčného dopravního pásu: 1330 mm

šířka s příčným dopravním pásem: 1330 mm nebo 1500 mm

výška: 2400 mm

minimální požadovaná výška stropu: 2700 mm

 

další údaje:

motor míchače: 2,2 kW

pohon pojezdu: 0,75 kW

napájení: lišta s třífázovým proudem nebo akumulátory 24 V (podle požadavku)

pojezdový výkon: až 500 zvířat v závislosti na počtu receptur a délce pojezdové vzdálenosti

třída IP: ochrana proti stříkající vodě

 

bezpečnostní zařízení:

Tlačítko nouzového vypínání na obou koncích, bezpečnostní ocelové lanko u zásobníku.

Doporučená výbava: oboustranná bezpečnostní deska.

 

doplňkové vybavení (opce):

Automatické mazání, prodloužení podvozku a další násypka na zvětšení objemu plnění, topný kabel na lišty ve venkovním prostoru (nedochází k zamrzání).

 
 

Anlagenbilder und Referenzen

 

TMR Robot mit Futter-Vorlagerungsbehältern.

 

Mehr Information finden Sie hier

 
 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511