de en cz ru
úvod

MOOV u Tricklů v Eugendorfu, A-5301

 

Robot pro přihrnování krmiva MOOV, i pro těžké, čerstvě sečené zelené krmivo.

 

Instalace transpondérů na krmném stole i v nakládací stanici

 
joz_moov_robot_customer_trickl_27.jpg
joz_moov_robot_customer_trickl_30.jpg
 

Na krmném stole jsou v pravidelných vzdálenostech namontovány transpondéry, které při přejetí robotu sdělí, na jakém místě se nachází. Současně se na základě montážní vzdálenosti od krmné zábrany stanoví, ve které oblasti robot krmivo přihrnuje.

 

Nakládací stanice a robot

 
joz_moov_robot_customer_trickl_18.jpg
joz_moov_robot_customer_trickl_10.jpg
 

Jako parkovací pozice pro robot MOOV slouží nepoužívaný prostor na konci krmného stolu. Tím se robot při pojíždění krmného stolu nedostává do cesty traktoru a neruší provozní procesy.

 

Nakládací stanice a parkovací pozice robotu se instalují v bezpečnostní vzdálenosti minimálně 30 cm od pevných částí budovy, aby se minimalizovalo nebezpečí zaklínění pracovníků a zvířat.

 

Navíc je víko MOOV vybaveno bezpečnostním spínačem, při posunutí víka se robot okamžitě zastaví. 

 

 

Ovládání a programování

 
joz_moov_robot_customer_trickl_21.jpg
joz_moov_robot_customer_trickl_19.jpg
joz_moov_robot_customer_trickl_22.jpg
joz_moov_robot_customer_trickl_23.jpg
 

Trasy, doby spuštění a příslušné zastavení (vzdálenost od krmné zábrany) se programuje pomocí ergonomického ovládacího prvku s barevným displejem. Při nepoužívání zmizí ovládací prvek pod krytem robotu.

 

Použití v praxi

 
joz_moov_robot_customer_trickl_09.jpg
joz_moov_robot_customer_trickl_04.jpg
joz_moov_robot_customer_trickl_05.jpg
joz_moov_robot_customer_trickl_11.jpg
joz_moov_robot_customer_trickl_12.jpg
joz_moov_robot_customer_trickl_15.jpg
 

Po nainstalování se trasa ujede nejdříve u téměř prázdného a pak u čerstvě naplněného krmného stolu, kvůli kontrole, zda robot funguje správně.

 

 

ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511