de en cz ru
úvod

Robot na jadrná krmiva

 
CDPicture234240.jpg

Robot na jadrná krmiva krmí až 6 různých druhů jadrných krmiv na jednotlivých krmných místech nebo ve skupinách.

 

Jeho poloměr otáčení činí jen 500 mm a se zvláštními motory je možné překonávat i určitá stoupání.

 

 

Výhody

 

přesné podávání porcí

Podle výzkumu zvyšuje přesné dávkování roční mléčnou užitkovost na jedno zvíře o 200 kg. Normálně existuje při manuálním krmení nepřesnost zhruba 10 %. Další výhodou je zlepšené zabřezávání a zkrácení mezidobí. Podle téhož výzkumu je mezidobí o 22 dnů kratší, z čehož vychází větší množství produktivních dnů v roce.

 

krmení několikrát denně

Krmení několikrát denně zřetelně snižuje výkyvy hodnoty pH v bachoru. Tento efekt lze jasně pozorovat, když se denní doby krmení rozšíří z průměrných dvou na šest přesně přidělených porcí. Zdraví stáda se značně zlepšuje a onemocnění typu ketóz i poruchy bachorových funkcí jednoduše mizí.

 

robot pracuje i v zúžených prostorových poměrech

Robot Pellon pracuje i v úzkých budovách. Poloměr zatáčky činí jen 50 cm. Pohon robotu lze podle okolností přizpůsobit a lze např. použít protiskluzový nátěr, aby bylo možné zvládat i stoupání. Rovněž se může např. nainstalovat výhybka u rozvodu mléka.

 

snižování ztrát krmiv

Dávka krmiv, kterou skot rozháže a nepřijme celou, znamená ztráty krmiva. Když se podávají velké porce, činí ztráta krmiva cca 5 - 15 %, ke ztrátě dochází i v důsledku horšího trávení a plýtvání. Použitím malých přesných porcí se ztráty krmiv značně redukují. Krmení je díky automatizaci rovnoměrné.

Jestliže je krmení řízeno počítačem, probíhá zkrmování vždy podle plánu nezávisle na příslušném pracovníkovi.

 

Popis funkce

 

Skupiny zvířat nebo jednotlivá zvířata se standardně krmí předem naprogramovaným množstvím jednotlivých složek krmiva. Nastavení správné polohy robotu probíhá pomocí magnetů na nosné liště.

 

Složky krmiva se dávkují v závislosti na nastavené době a krmí se do žlabu na jedné straně stáje.

 

Opční variantou je krmení robotem na obou stranách nebo s pomocí váhy, opatřené dopravním pásem, kdy se krmení provádí na obou stranách a dávky krmiva jsou přesně zvážené. Jednotlivé složky krmiva se přitom dávkují na pás s váhou a zváží se.

Jakmile je porce krmiva připravená, příčný dopravník ji odveze na jednu z obou stran.

 

Kromě ostatních četných výhod přesného a několikerého krmení jadrného krmiva denně se při využití kombinovaného krmného robotu zřetelně zkracuje příslušná doba práce ve stáji při manipulaci s krmivem a dále se preventivně působí proti dobře míněnému nadměrnému dávkování jadrných krmiv, čímž se šetří krmné náklady!

 

 

Varianty robotu na jadrné krmivo

 
CDPicture233753.jpg

krmení na jedné straně s časovým dávkováním

Robot na jadrná krmiva o objemu 600 litrů s ovládáním PT200, se 4 dopravními spirálami o délce 1 m a jednou dělicí příčkou na 2 druhy krmiva.

 

 
CDPicture233755.jpg

krmení na obou stranách s váhou

Robot na jadrná krmiva o objemu 600 litrů s ovládáním PT200, se 4 dopravními spirálami o délce 1 m, jednou dělicí příčkou na 2 druhy krmiva a s doplňkovým zařízením pro krmení na obou stranách.

 

 
CDPicture234239.jpg

krmení na obou stranách s časovým dávkováním

Robot na jadrná krmiva o objemu 600 litrů s ovládáním Graphics, se 4 dopravními spirálami o délce 1 m, jednou dělicí příčkou na 2 druhy krmiva a s doplňkovým zařízením pro krmení na obou stranách.

 

 
CDPicture234240.jpg

krmení na obou stranách s váhou

Robot na jadrná krmiva o objemu 600 litrů s ovládáním Graphics, se 4 dopravními spirálami o délce 1 m, jednou dělicí příčkou na 2 druhy krmiva a s doplňkovým zařízením pro krmení na obou stranách s integrovanou váhou pro maximální přesnost dávkování.

 

 
 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511